HEALTHY EATING ASMR: VEGGIE PLATTER ( POTATOES, EGGPLANT, MUSHROOM, CACTUS LEAF) | TracyN ASMR

Posted by


Happy Valentines’ Day Everyone! ❤️ Wishing you all a wonderful day filled with love and happiness 🥰 For this platter, I have broccoli, bok choy, turnip, potato, eggplant, mushroom, taro root, and cactus leaf I prefer raw broccoli over cooked broccoli, but today I boiled it instead Raw broccoli is more nutritious I love these purple potatoes. They have the most gorgeous purple color 💜 As for the taste, it tastes just like the regular potatoes White eggplant, but after I roasted it, it became a different color Not all cactus leaves are edible. I bought this from the supermarket so they are safe to eat It tastes kinda sour but the texture is similar to okra.

53 comments

  1. chị chắc có sức khỏe phi thường lam ha chi cứ ăn rau như vậy mỗi ngày đâu cần phải tốn tiền thuốc hay đi bác sĩ như em hihihi

  2. Happy Valentine’s Day everyone !💕💕💕💕💕
    Wishing all an amazing day filled with love and happiness .

    Chúc cán bạn các anh chị em có một ngay lễ tình nhân thật ấm áp hạnh phúc💕💕💕💕💕

  3. Ăn như vầy làm sao mà không đẹp được Tracy😊Happy Valentine's Day 🌻🌹🌿🌿🌺

  4. 7 ngón tay rồi đúng là hương vị của cuộc sống, không có nó kể ra cũng buồn… Ồ nấm kìa, nó luôn là một đặc sản của các loại rau củ..!😋😋😋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *