பேலியோ உணவுமுறை/paleo diet/பேலியோ டயட் அசைவம்

Posted by


Hello Friends welcome back to sembavin veedu

Let see today my paleo diet

Today i eat Fish fry

5 pieces fry fish

Kilanga Fish

6 comments

  1. Paleoku nariya dish poduka, coming weekla irunthu diet follow pannira, nariya video poduga plz….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *